ویرایش استاندارد ملی شماره 7 (استاندارد آجر) توسط آجرنما امیری به عنوان رئیس کمیته تدوین

چکیده مقاله: با توجه به سابقه درخشان کیفیت محصولات آجرنما امیری و همچنین رزومه آکادمیک در این مجموعه، آجرنما امیری به عنوان تنها واحد ت...

ادامه مطالعه

چاپ مقاله “مروری بر کاربرد‏های نانوتکنولوژی و نانومواد در مهندسی عمران” در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران

چکیده مقاله: نانوتکنولوژی یک شاخه نوظهور از علوم است که مرتبط با سنتز، ادوات و مشخصه یابی مواد در مقیاس نانومتر است. نانوتکنولوژی یکی ا...

ادامه مطالعه

همکاری آجرنما امیری در تدوین استاندارد ملی شماره 18886 مربوط به آجرهای مجمر برای شومینه ساختمان‏های مسکونی

چکیده مقاله: آقای دکتر محمد امیری با حضور در کمیته تدوین استاندارد و ارائه نظرات تخصصی، به عنوان یکی از اعضای این کمیته در تدوین این اس...

ادامه مطالعه