ثبت ها

ثبت اختراع نانو آجر نما

چکیده مقاله:

پس از تولید نانو آجر نما برای اولین بار در دنیا، گواهی ثبت اختراع این محصول توسط اداره مالکیت های معنوی جهت این واحد تولیدی صادر گردید.

دیدگاهتان را بنویسید