ویرایش استاندارد ملی شماره 7 (استاندارد آجر) توسط آجرنما امیری به عنوان رئیس کمیته تدوین

چکیده مقاله: با توجه به سابقه درخشان کیفیت محصولات آجرنما امیری و همچنین رزومه آکادمیک در این مجموعه، آجرنما امیری به عنوان تنها واحد ت...

ادامه مطالعه

چاپ مقاله “مروری بر کاربرد‏های نانوتکنولوژی و نانومواد در مهندسی عمران” در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران

چکیده مقاله: نانوتکنولوژی یک شاخه نوظهور از علوم است که مرتبط با سنتز، ادوات و مشخصه یابی مواد در مقیاس نانومتر است. نانوتکنولوژی یکی ا...

ادامه مطالعه

همکاری آجرنما امیری در تدوین استاندارد ملی شماره 18886 مربوط به آجرهای مجمر برای شومینه ساختمان‏های مسکونی

چکیده مقاله: آقای دکتر محمد امیری با حضور در کمیته تدوین استاندارد و ارائه نظرات تخصصی، به عنوان یکی از اعضای این کمیته در تدوین این اس...

ادامه مطالعه

چاپ مقاله “بهبود کیفیت آجرهای رسی بر پایه سیستم کنترل کیفیت ISIRI 7” در نهمین کنگره سرامیک ایران

چکیده مقاله: سیستمهای کنترل کیفیت در مصالح ساختمانی با توجه به عرضه محصولات متنوع ساختمانی و پویایی این صنعت در سالهای اخیر مورد توجه ب...

ادامه مطالعه