متفرقه

همکاری آجرنما امیری در تدوین استاندارد ملی شماره 18886 مربوط به آجرهای مجمر برای شومینه ساختمان‏های مسکونی

چکیده مقاله:

آقای دکتر محمد امیری با حضور در کمیته تدوین استاندارد و ارائه نظرات تخصصی، به عنوان یکی از اعضای این کمیته در تدوین این استاندارد نقش سازنده ای داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید